Kaman, Kırşehir
Lisanslı TMO Deposu

Kırşehir – Kaman mevkiinde bulunan 43.000 ton depolama kapasitesine sahip ve çiftçisine modern ve teknolojik çözümler sunan tesisimizde tarım ürünleri ısı, su ve nem yalıtımı yapılmış, otomatik havalandırma ve ilaçlama gibi özelliklere mevcut silolarda güvenle muhafaza edilmektedir.

Ülkemizde lisanslı depoculuk faaliyetlerini, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanun hükümleri doğrultusunda yürürlüğe konulmuş Yönetmelikler düzenlemektedir. Örtaş, 43.000 ton kapasiteli Lisanslı Depoculuk Hizmetini Kırşehir – Kaman’da başarıyla sürdürmektedir.

Lisanslı depoculuk sistemi ile üretimde ve fiyatlandırmada devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması ve tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması hedeflenmiştir.Diğer Projelerimiz

Ataköy Otel


Gümüş Otel


Kiptaş Sefaköy Konutları